Süreç Yönetimi, “olsa iyi olur” gibi bir şey değildir. Tam aksine, bir kurumun doğasında olmasına rağmen; bazı durumlarda bir grup insanın üzerine “yıkılan”, tetkikten tetkike hatırlanan, bir takım Excel, Visio vs dosyaların hükmünün geçtiği bir konu olarak algılanmaktadır. Tıpkı “Yönetim Sistemleri” gibi. Bu da işin ayrı bir boyutu. Sürecin tanımına gelirsek: Girdileri çıktılara dönüştüren, tekrarlanabilen, birbirleriyle ilişkili adımlar bütünü. Bu bakımdan ele alınırsa Süreci Çizmek mi, Süreci Yönetmek mi? sorusunun yanıtı = Süreci sadece çizmek
Genel   , ,
Sanayi devrimi ile beraber dünya, “seri üretim” kavramı ile tanıştı. Ancak belirli bir ürünün seri bir şekilde üretimi bazı zorlukları da beraberinde getiyordu. İşe özel uzmanlaşma bunlardan biriydi 18.yüzyıla dek ise böyle bir uzmanlaşma yoktu. Bir imalat atölyesinde herkes her işi yapabiliyordu ve işler çoğu zaman belirli adımlara bölünmemişti. Bu da zaman ve kaynak açısından oldukça verimsiz bir çalışma ortamı demekti. Bu soruna çözüm bulabilmek için bilim adamları iş ve metot analizi üzerine çalıştılar. 1776’da
Genel   ,