QDMS AKSİYON YÖNETİMİ ile İŞ TAKİBİ, İŞİNİZ OLMASIN!

QDMS Aksiyon Modülü ile;

  • Gizli ve genele açık aksiyon planları oluşturabilir, bu aksiyon planları altında tüm aksiyon / iş kalemlerini tanımlayabilirsiniz.

  • Tekrarlı(periyodik), birbiri ile bağlantılı ve ilişkili aksiyonlar alarak proje ve görev yönetimi süreçlerinizi destekleyebilirsiniz.

  • Aksiyon kalemlerine atanan termin tarihlerine göre farklı zamanlarda hatırlatıcılar planlayabilir, işlerin gecikmesinin önüne geçersiniz.

  • Zamanında kapatılmayan aksiyonlar için ilgili kişilere bildirimler gönderilerek, kurumsal şeffaflık ve verimlilik elde edersiniz.

  • QDMS Denetim, Risk ve Öneri Modülleri ile entegrasyonu sayesinde tüm kaynaklardan beslenen merkezi bir Aksiyon Yönetimi plaformuna kavuşmuş olursunuz.