AS-IS / TO-BE ANALİZİ

As-IS / To-Be
  • Süreç Yönetimi projeleri temelde 2 fazdan oluşur. 1.fazda işletmenin mevcut fotoğrafı çekilerek süreçleri tespit edilir ve görselleştirilir. Buna As-Is adımı denir, yani mevcut durum ortaya konur.

  • Süreçlerin görsel olarak ifade edilebilirliği, sürecin tüm paydaşlar tarafından anlaşılabilmesi için zorunludur. Bu nedenle tüm paydaşların anlayabileceği, yalın ve sade bir modelleme yöntemi tercih edilmelidir.

  • 2.fazda ise süreçler detaylı bir şekilde masaya yatırılır ve gerçekte nasıl olması gerektiği; gelecekte bu süreçten daha fazla verim almak adına iyileştirilecek noktalar belirlenir ve buna göre yeniden tasarlanır. (TO-BE)

  • Süreç Yönetimi projelerinin en önemli çıktılarından biri de daha verimli ve iyileştirilmiş; mükemmelliğe adanmış (Alignment) süreçler elde etmektir. As-Is / To-Be analizi sırasında SÜREÇ MADENCİLİĞİ  gibi ileri analizlerden faydalanmak mümkündür.

BİZE ULAŞIN!