Bilgisayar Destekli Bakım Yönetimi 

ya da İngilizcesi ile Computerized Maintenance Management System (CMMS), tesislerdeki varlıkların envantere girdiği andan, hurdaya ayrılana kadarki tüm hayat döngüsünün en önemli sürecini oluşturan Bakım Yönetimi faaliyetlerinin dijital ortamda takibini sağlayan sistemlerdir.

Elbetteki her fabrikada bir şekilde bakım planları, arıza kayıtları vb gibi hayati kayıtlar tutulmakta. Ancak burada önemli husus, bu kayıtlar sadece birer “veri satırı” olarak o an kaydedilip ardından uzayın boşluğunda kayıp mı oluyor? Yoksa bakım yönetimi kayıtları ile veri analizleri gerçekleştirerek şirket stratejilerimize de yön verebiliyor muyuz?

İşte dijital bir bakım yönetim sisteminin 10 somut faydasına kısaca bir bakalım:

1.Tüm bakım kayıtlarına hakim olursunuz: Dijital çağın en değerli öğesi Veri olduğundan dolayı, bakım süreçlerinizin tüm adımlarında hayati önem taşıyan ve bizlere ileride kritik kararları almamızda yardımcı olacak verilerin tamamı saklanır, arşivlenir ve dilediğimiz zaman ulaşmamızı sağlar.

2.Varlık ömürlerini daha doğru yönetirsiniz: Planlı bakım süreçleri doğru ve verimli yönetilir ve kestirimci bakım gibi teknolojilerle desteklenirse varlık ömürlerinde gözle görülür artış olması doğaldır. Bu sayede daha optimum maliyetlere katlanarak, varlık ve ekipmanların amortismanları daha doğru yönetilir.

3.Kusursuz bakım planları: Varlık ve ekipmanların tüm bileşenleri ile birlikte tanımlandığı bir bakım yönetimi sisteminde, insan hatası ile gözden kaçabilecek detaylar asla göz ardı edilmeden planlı bakımlar zamanında gerçekleştirilir, işemir, malzeme ve stok yönetimi uçtan uca entegre bir şekilde sağlanır.

4.Standart süreçler: Bakım faaliyetlerinde standartlaşma ve talimatlara dayalı iş yapış anlayışı gelişir. Bu sayede operatör/teknisyenin kendi tecrübesine dayalı hata/sorun çözme yaklaşımı yerine kurumsal hafıza ve ortak bir sistem etrafında bakım yönetimi sağlanır.

5.Performans izleme ve ölçme: Bir işletmenin her departmanın verimliliği ve performansı ne kadar önemli ise Bakım Departmanı’nın ve Bakım Süreçleri’nin de ne kadar verimli yürütüldüğünün izlenmesi ve yönetimi önemlidir. MTTR, MTBF gibi bakım dünyasının sloganlaşmış KPI’ları otomatik olarak izlenir.

Bu resim için metin sağlanmadı

6.Daha güvenilir ve ideal maliyet yönetimi: Arızalar sebebiyle duruşlar, arızaların çözümü sırasında harcanan malzeme ve operatör maliyetleri bir bütün olarak izlenerek, kritik eşik noktaların geçilmesi durumunda karar destek sistemi olarak rol oynar. Bu noktada bir ekipmana harcanan maliyetin, ekipmanın değeri ile kıyası faydalı ömür takibi açısından önemlidir.

7.Enerji ve kaynakların verimli yönetimi: Dijital ortamda düzenlenmiş ve optimize edilmiş verimli bir plan dahilinde takip edilen makina ve ekipmanlar daha az enerji tüketir. Bu da varlık/ekipman bazından çıkarak tüm tesiste enerji verimliliğini artıracaktır.

8.Yetkinlik yönetimi: Arızalar meydana geldiğinde açılan iş emirlerine, hangi operatörler tarafından müdahale edileceği belli olduğu için, hem daha güvenli ve daha verimli bir çalışma ortamı elde edilir.

Bu resim için metin sağlanmadı

9.Kaynakların etkin yönetimi: Sadece daha doğru ve isabetli bakım planları değil; malzeme, stok, envanter, enerji ve personel maliyetlerini konsolide olarak takibi ve yönetimi sağlanır. ERP ve diğer iş uygulamaları ile entegre veri alışverişi ile bakım süreçleri işletmeden soyutlanmaz.

10.Endüstri 4.0’a geçişte uyum: Sahadaki varlık ve ekipmanlarla haberleşebilen bir Bakım Yönetimi sistemi ile sadece bakım kayıtları takibi değil; varlık performanslarının anlık izlenmesi, bu sayede üretim takibi sistemleri ile (MES/MOM) haberleşme ve üretim optimizasyonu sağlanabilir. Özellikle yapay zeka destekli arıza tespit sistemleri ile kestirimci bakım teknolojileri kullanılarak arızalar daha gerçekleşmeden bakım takibi sistemine bildirilerek hatalar oluşmadan önlemler alınabilir.

 

BEAM Kurumsal Varlık/Bakım Yönetim Sistemi