Süreç Modelleme
Süreçlerin belirlenmesinden sonra yapılması gereken, süreçlerin uygun bir metodoloji ile görselleştirilmesi; iş akışlarının modellenmesidir. Süreçlerin görsel olarak ifade edilebilirliği, sürecin tüm paydaşlar tarafından anlaşılabilmesi için zorunludur. Bu nedenle tüm paydaşların anlayabileceği, yalın ve sade bir modelleme yöntemi tercih edilmelidir. BPMN (Business Process Modelling Notation) ile hem iş birimleri hem de teknik birimlerin anlayabileceği sadelikte, evrensel bir süreç modelleme dili aracılığı ile modelleme yapılabilmekle beraber EPC, UML gibi farklı süreç modelleme türleri de bulunmaktadır. Süreç modelleme
Süreç Yönetimi
Süreç Ağacı
Süreç Yönetimi’nin en önemli adımı kurumsal süreç ağacının ortaya konulmasıdır. Süreçler önem derecelerine göre seviyelendirilerek buna göre bir hiyerarşi oluşturulur. Bu sayede iş adımı seviyesinden başlayarak ana süreçlere kadar birbirini izleyen ve kolay yönetilebilir bir yapı sağlanır. Kurumsal süreç hiyerarşisinin katmanları kuruma, sektöre, süreçlerin karmaşıklığına göre değişmektedir. Esas olan Yalın ve Kolay Yönetilebilir bir süreç ağacı oluşturabilmektir.   ENSEMBLE İLE SÜREÇ AĞACINIZI NASIL OLUŞTURABİLECEĞİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN BİZE ULAŞIN!
Süreç Yönetimi
Süreç Madenciliği
Süreç Madenciliği ( Process Mining), Süreç Yönetimi ile Veri Madenciliği disiplinlerinin kesişim kümesinde yer alan; görece yeni bir teknolojidir. Süreç Madenciliği ile bir organizasyonun iş süreçlerinde yer alan tüm veri analiz edilerek tabir-i caizse organizasyonun iş süreçlerinin DNA’sı ortaya konabilmektedir. Dahası mevcut durumu analiz ederek iyileştirme yolunda varsayımsal hareket etmek yerine somut ve veri odaklı aksiyonlar almamızı sağlar. Peki Nasıl? Süreç Madenciliği çalışmalarının temel çıkış noktası, süreçlerle ilgili verilerin analiz edilerek iş süreçlerinin gerçekte nasıl
Süreç Madenciliği  
QDMS
QDMS Entegre Yönetim Sistemi, bugün yurtiçinde ve yurtdışında 1500’ye yakın firmada 20 yılı aşkındır kullanılan dünyanın en yaygın Entegre Yönetim Sistemleri otomasyonudur. QDMS, (Quality Document Management System) 30’dan fazla modülü ile ISO 9001, 45001, 27001, 14001 gibi pek çok yönetim sisteminin olmazsa olmaz ihtiyaçlarını karşılamaktadır. QDMS’in bu kadar yaygın ve popüler olmasının belli başlı avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:   Kullanıcı Dostu-Web Tabanlı Altyapı ve Arayüz Çoklu Dil Desteği Modüler Yapısı ile Her Kurumun İhtiyaçlarına Uyabilmesi
Genel  
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerimiz yani KOBİ’lerimize ekonominin can damarı desek herhalde yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’nün yaptığı araştırmalara göre KOBİ sınıfındaki işletmeler gelişmiş ülkelerdeki toplam iş hacminin %90’ını, istihdamın %70’ini ve hasılatın %55’ini sağlamaktadır. Aynı şekilde ülkemizde de işletmelerin %99,8’ini ve istihdamın %77,8’ini KOBİ’ler oluşturmaktadır. Bu bilgilerin ışığında şunu rahatlıkta söyleyebiliriz ki Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0’ın tetikleyici bir güç olarak gerek ülkemizde gerekse global düzeyde topyekün bir katma değer
Dijital Dönüşüm