QDMS CİHAZ YÖNETİMİ MODÜLÜ ile CİHAZLARINIZIN GEÇERLİLİĞİ KONTROL ALTINDA!

QDMS Cihaz Yönetimi ile;

  • Cihaz kategorileri bazında cihaz tanımlamaları, hiyerarşik ilişkilerle tanımlanabilmektedir.

  • Cihaz kategorisi ve/veya cihaz bazında işlem periyotları ay ve gün bazında belirlenebilir; periyot öncesi istenen gün kadar önce uyarı ve hatırlatmalar cihaz sorumlularına iletilir.

  • Kalibrasyon ve doğrulama ölçüm sonuçları ister QDMS’e girilerek istenirse de sertifika dokümanı olarak QDMS’e yüklenerek işlemler kayıt altına alınır.

  • Cihaz statüleri bazında ( kullanımda/kullanım dışı vs) izleme ve kontrol sağlanır. Kullanım dışı cihazların İşleme Tabi olmaması sağlanır.

  • Yaklaşan kalibrasyonlar, geçmiş kalibrasyonlar, kalibrasyon maliyet raporları gibi pek çok rapor sistemden otomatik olarak alınabilmektedir.