İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞANSA BIRAKILMAZ!

Aşağıdaki modüller ile İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tüm süreçlerinizi yönetebilirsiniz;

  • İSG Risk Değerlendirme

  • İş Kazası/Ramakkala Olay Bildirimleri

  • KKD(Kişisel Koruyucu Donanım) Zimmet Yönetimi

  • Taşeron Çalışma İş İzin Yönetimi

  • Periyodik/İşe Giriş/Poliklinik Sağlık Muayeneleri

  • Acil Durumlar ve Tatbikat Yönetimi