QDMS ile RİSKLERİNİZİ ÖLÇÜN, İZLEYİN VE MİNİMİZE EDİN!

QDMS Risk Değerlendirme Modülleri ile,

  • Her yönetim sisteminin istediği risk değerlendirme tablosu ve faaliyet planlarını dijital ortamda takip edebilirsiniz.

  • Kuruma özel kurgulanabilen esnek altyapısı sayesinde tüm risk jhesaplama metodolojilerine uyumludur.

  • Birim/bölüm/departman bazlı risk takip formları oluşturulabilir, riskler sahiplerine atanabilir ve istenirse kurumun konsolide risk raporuna erişilebilir.

  • Hesaplanan risk skoruna göre alınması gerekli görülen faaliyetler için DİF ve Aksiyon modülleri ile ilişkili süreçler otomatik başlatılabilir.

  • Özelleştirilebilir rapor şablonları ile, kuruma özel risk raporları, faaliyet planları, risk ısı haritaları oluşturulabilmektedir.