BPMN ile Süreç Modelleme

BPMN Nedir? Business Process Management Notation ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçe'ye, "İş Süreçleri Yönetimi Notasyonu" olarak çevirebiliriz. 2004 yılında BPMI( Business Process Management Initiative) tarafından geliştirilmiş, 2010 yılında OMG ( Object Manegement Group ) tarafından 2.0 versiyonu duyurulmuştur. BPMN Ne İçin Kullanılır? BPMN’in temel amacı, süreçleri hazırlayan iş analistleri, süreçleri implemente edecek teknik birimler ile süreçleri uygulayacak [...]